7. BVK/VGB Uçucu Kül Konferansı

Frankfurt, Main / 10.04.2008

10.04.2008 tarihinde BVK (BundesVerband Kraftwerksnebenprodukte Almanya Enerji Santralleri Yan Ürünleri Birliği) ve VGB Enerji Teknolojileri ortak girişimiyle “Betondaki Uçucu Küldeki Yeni Uygulamalar” konulu teknik konferansın yedincisi düzenlenmiştir. Main Frankfurt’ta düzenlenen konferansa hükümetten, üniversitelerden, endüstriden olmak üzere 250’den fazla uzman iştirak etmiştir.

BVK Duesseldorf/Almanya’dan Dr. H.W.Thamn’ın yaptığı hoş geldiniz konuşmasından sonra, Dr. Thamn katılımcılara Almanya’da yaklaşık 50 senedir betonda uçucu külün kullanıldığını hatırlattı. Günümüzde ise her sene 3 milyon ton uçucu kül, beton katkı maddesi olarak yapı sektöründe kesintisiz olarak kullanılmakta olup, böylece Avrupa’da bu amaçla şu an ki toplam kullanımın % 50’den fazlasına ulaşmıştır. Şayet Almanya’daki tüm uçucu küller beton katkı maddesi olarak 1970 yılında yayımlanan birinci genel teknik izin kanunundan sonra kullanılmış olsaydı, toplam uçucu kül kullanımı 50 milyon ton değerini geçecek olup bu da her tür beton yapı için betonun dayanımına katkıda bulunup, 1 milyar m3’den fazla betonun yapısına girecek olurdu. Uçucu külün dünya üzerindeki arzı sürekli olarak artmaktadır. 2006 yılı istatistiklerine göre; 720 milyon ton/yıl uçucu kül üretilmekte olup, yalnız başına Hindistan ve Çin 400 milyon ton/yıl ve Avrupa 100 milyon ton/yıl uçucu kül üretimine sahiptir. Almanya’da yıllık ortaya çıkan uçucu külün 2012 yılından itibaren artması beklenmekte olup, bu artışın da 1970’li yıllarda yapılan eski sistemli kömür yakan enerji santrallerinin yüksek kapasiteli, ithal kömür kullanan yeni enerji santralleriyle değiştirilerek yenilenmesi sonucuna bağlanmaktadır. Konferansa katılımcılar uçucu külün kullanılabilirliği konusunda muhtelif bakış açılarından olaya yaklaştılar. Dr.U.Wiens(Alman Betonarme Komitesi) Berlin’de genişletilmiş ölçüde betonun çeşitli kod ve standartlarını içeren uçucu kül uygulamaları için kapsamlı bir gözden geçirme düzenlemiştir. Aynı zamanda halihazırda revizyona uğrayan bu kod ve standartlar ile ilgili tartışmaların durumunu da incelemiştir.

Yüksek mühendis S.Uebechs (Yapı Araştırma Enstitüsü) Rhineland ve Westphalia, Aachen Teknik Üniversitesinde uçucu kül içeren betonların donma ve çözülmeye maruz kalmaları sonucu hem laboratuar hem de pratikte elde edilen verileri bildirmiştir. Açıklandığı üzere beton teknolojisinin gelişme durumu uçucu kül için XF2 Maruziyet sınıfı ve XF4 Maruziyet sınıfını içermektedir. (Bilgi notu: XF=Donma çözülme etkisine sahip etki sınıfları, XC=Karbonatlaşmanın sebep olduğu korozyon tehlikesi olan etki sınıfları) Max Bögl inşaat mühendislik firmasından J.Brandl (Nuremberg, Almanya), 10.8 km uzunluğundaki Isar Kanalının yenileştirilmesi kapsamında XC2 Maruziyet Sınıfı ve XF3 Maruziyet Sıfına tabii olan 85000 m3 uçucu kül içeren betonundan, su kanalları mühendisliği dalında kullanılan donma dirençli hava sürüklenmiş betonda, uçucu kül kullanımına örnek verebilmek için bahsetmiştir. Münih Teknik Üniversitesinde Prof.Dr.P.Schiebl, alkali silis reaksiyonu sonucu oluşan zararların tehlikesinin azaltılması ve daha yüksek yüzey durabilite(dayanıklılık) sağlaması yüzünden otoyollarda uçucu kül içeren betonların kullanılmasını tavsiye etmiştir. Yüksek Mühendis A. Hugot, (Evonik Power Minerals Ltd. Dinslaken) Almanya’da gelecekte uçucu kül piyasasındaki kül kullanımının önemli oranda artacağını tahmin ettiğini belirtmiştir. Hugot, daha iyi yakma sistemli modern ve yeni inşa edilmiş enerji santrallerinde gelecekte yapılacak kompleks beton formulasyonlarıyla, uçucu külün kalitesinin ve bileşiminin istikrarının üzerinde zamanla artıp uyulması gereken yasal zorunluluklardaki zorluklar olmaksızın sağlanacağını beyan etmiştir. Yine Münih Teknik Üniversitesinden Prof.Dr.D.Heinz yaptığı tebliğde, alkali-silis reaksiyonunun zararlı etkisinden kaçınmak için kullanılan uçucu külün faydalarına yeni araştırma sonuçlarıyla desteklediği ve dökümante ettiği iddialarına dikkat çekmiştir. T.Doelle(TPA Kalite Güvence ve Yenilik Buluş Şirketi, Stuttgart); 9385m’lik Katzenberg tünelinde kullanılan beton segmentlerdeki uçucu külün önemini belirtmiştir. Yüksek kül içerikli beton formulasyonuyla sülfat ve alkali-silis reaksiyonuna karşı direnç için yüksek taleplerin karşılanması olabilirliğinin sağlanması kanıtlanmış oldu. Dr.R.Hüttl (Malzeme Test Enstitüsü, Berlin-Brandenburg), soğutma kulesi ve hidrolik mühendisliği uygulamalarında kullanılan yüksek asit dirençli betonlardaki uçucu külün artan önemi üzerinde durmuştur. Ultra ince uçucu kül kullanımı, asitlere karşı yüksek dayanıklılıklı yeni beton formulasyonlarına olanak sağlamaktadır. Yüksek mühendis P.Giesbrecht (Hosch Tief Yapı Şirketi, Essen), genel endüstriyel mühendislik ve enerji santralleri için yüksek tonajlı betonların uçucu kül içerdiğini bildirmiştir. Aynı zamanda yaptığı açıklamaya göre; beton standartlarına uyumlu, uygulanan k değeri konseptinin sonucu olarak uçucu külün potansiyel performansından, halihazırda kısmi olarak yararlanıldığını bildirmiştir. Giesbrecht, Avrupa standartları ve kodlarında beton katkı ürünlerinin kalitesinin daha geniş pratik uygulamalar temeli üzerinde geliştirilmiş koordinasyonu da savunmuştur. Dr.H.J.Feuerborn (VGB Güç Teknolojileri, Essen, Almanya), tebliğlerin kapanışında beton katkısı olarak 50 senelik bir kullanımdan sonra bile uçucu külün, uygulanabilir kurallar altında birçok yeni uygulamada ve yüksek kaliteye sahip yapı malzemesi olarak, mevcudiyetinin devamında hala kullanılabilirliğine işaret etmiştir. Konferans notları, BVK ve VGB organizatörlerinden belirli bir ücret karşılığında tedarik edilebilir.
www.bvk-online.com
buy valtrex online or generic Valtrex(Valacyclovir) from our licensed Canadian pharmacy at discount price. Valtrex drug information, usage, dose, dosage, side effects …
traiter l’anxiete, pour la sedation avant et apres l’anesthesie buy Hydroxyzine
price of zoloft vs generic zoloft cost per pill zoloft reviews