7. BVK/VGB Uçucu Kül Konferansı

Frankfurt, Main / 10.04.2008 10.04.2008 tarihinde BVK (BundesVerband Kraftwerksnebenprodukte Almanya Enerji Santralleri Yan Ürünleri Birliği) ve VGB Enerji Teknolojileri ortak girişimiyle “Betondaki Uçucu Küldeki Yeni Uygulamalar” konulu teknik konferansın yedincisi düzenlenmiştir. Main Frankfurt’ta düzenlenen konferansa hükümetten, üniversitelerden, endüstriden olmak üzere 250’den fazla uzman iştirak etmiştir. BVK Duesseldorf/Almanya’dan Dr. H.W.Thamn’ın yaptığı hoş geldiniz konuşmasından sonra, Dr. Thamn katılımcılara Almanya’da yaklaşık 50 senedir betonda uçucu külün kullanıldığını hatırlattı. Günümüzde ise her sene 3 milyon ton uçucu kül, beton katkı maddesi olarak yapı sektöründe kesintisiz olarak kullanılmakta olup, böylece Avrupa’da bu amaçla şu an ki toplam kullanımın % 50’den fazlasına ulaşmıştır. Şayet Almanya’daki tüm uçucu küller beton katkı maddesi olarak 1970 yılında yayımlanan birinci genel teknik izin kanunundan sonra kullanılmış olsaydı, toplam uçucu kül kullanımı 50 milyon ton değerini geçecek olup bu da her tür beton yapı için betonun dayanımına katkıda bulunup, 1 milyar m3’den fazla betonun yapısına girecek olurdu. Uçucu külün dünya üzerindeki arzı sürekli olarak artmaktadır. 2006 yılı istatistiklerine göre; 720 milyon ton/yıl uçucu kül üretilmekte olup, yalnız başına Hindistan ve Çin 400 milyon ton/yıl ve Avrupa 100 milyon ton/yıl uçucu kül üretimine sahiptir. Almanya’da yıllık ortaya çıkan uçucu külün 2012 yılından itibaren artması beklenmekte olup, bu artışın da 1970’li yıllarda yapılan eski sistemli kömür yakan enerji santrallerinin yüksek kapasiteli, ithal kömür kullanan yeni enerji santralleriyle değiştirilerek yenilenmesi sonucuna bağlanmaktadır. Konferansa katılımcılar uçucu külün kullanılabilirliği konusunda muhtelif bakış açılarından olaya yaklaştılar. Dr.U.Wiens(Alman Betonarme Komitesi) Berlin’de genişletilmiş ölçüde betonun çeşitli kod ve standartlarını içeren uçucu kül uygulamaları için kapsamlı bir gözden geçirme düzenlemiştir. Aynı zamanda halihazırda revizyona uğrayan bu kod ve standartlar ile ilgili tartışmaların durumunu da incelemiştir. Yüksek mühendis S.Uebechs...