ÇİMENTO VE BETON ÜRETİMİNDE UÇUCU KÜL KULLANIMININ ÇEVRESEL FAYDALARI

Çimento ve beton üretiminde uçucu kül kullanımının çevresel faydalarını iki ana başlık altında incelemekte fayda görülmektedir.

 1. Termik Santral ve Bölgesindeki Çevresel Faydalar:

Termik santralde enerji üretimi amacıyla yakılan kömür sonucunda Taban Külü ve Uçucu Kül olmak üzere iki tip kül oluşmakta ve tamamı termik santrale yakın bir bölgede her türlü atmosferik duruma açık şekilde arazide depolanmaktadır.

Çevresel Faydalar: Stok sahası ömrünün uzaması,Uçucu külün çimento üretiminde kullanımıyla stok sahasına gidecek olan kül miktarı azalacak ve stoklama sahasının ömrü uzayacaktır. Yeni stok sahası açılmayacak böylelikle tarım ya da orman arazilerinin doğal hali bozulmayacaktır. Yeraltı suyunun korunması,Diğer taraftan stoklanan külün yağan yağmur ile içerisindeki kimyasalların çözünerek yer altı suyunu kirletme riski bulunmakta ve kirlenen yer altı suyunun içme ya da sulama suyu olarak kullanımı neticesinde istenmeyen zararlı kimyasallar besin zincirine girmektedir.

Hava kirliliğinin önlenmesi,Yine stok sahasındaki özellikle uçucu kül olarak tanımlanan çapı mikron düzeyinde olan partikül maddeler atmosferik hareket ile çevredeki tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine dağılarak hem besin zincirine istenmeyen kimyasalların girişi sağlanarak bir kirlilik riski oluşturmakta hem de direkt solunan hava ile insan sağlığını riske etmektedir.

Ham ve Uçucu külün çimento üretiminde kullanımıyla birlikte yukarıda belirtilen çevresel risklerin tamamı ortadan kaldırılmaktadır.

2. Çimento ve Beton Üretiminde Uçucu Külün Kullanımı Sonucunda Oluşan Çevresel Faydalar:

Bilindiği üzere çimento üretiminde uçucu kül yaklaşık % 40 mertebelerinde katkı malzemesi olarak direkt klinker yerine kullanılabilmektedir. Bunun neticesine oluşan faydalar :Birebir klinker yerine kullanılmasından dolayı klinker üretimi için kullanılan doğal hammadde ( Kalker ve kil ) ve enerji tüketiminden tasarruf edilmesi anlamına gelmektedir.

Seperasyon tesislerinde ayrıştırılarak uygun niteliğe getirilen Sepere Uçucu Kül; Hazır Beton üretiminde standartların izin verdiği oranda kullanılarak, çimento miktarı azaltılabilmekte; böylece yakıt ve elektrik enerjisinden önemli miktarda tasarruf sağlanmaktadır.

Gerek Çimento ve gerekse Hazır Beton üretiminde kullanılacak Uçucu Külün fiziksel ve kimyasal olarak uygun olması ve radyasyon güvenliği de dahil olmak üzere tüm belgelerin yetkili kuruluşlardan alınmış olması gereklidir. Kullanıcıların bu hususa çok özen göstermeleri lazımdır.


GERİ DÖNÜŞÜM NASIL SAĞLANIR?

Termik Santral kazanlarında, Pulverize Kömürün tek başına yakılması sırasında baca gazlarındaki taneciklerin elektro filtrelerde tutulmasıyla Uçucu Kül oluşmaktadır.

Tutulan Uçucu Kül çimento üretiminde katkı maddesi olarak kullanılmak üzere sepere(ayırma) işlemi yapılmaksızın Çimento Fabrikalarına; beton için katkı maddesi olarak Uçucu Kül ise, tesisimizde uygun incelikte olanlar ayrılarak (TS EN 450 standardına uygun hale getirilerek) Beton Santrallerine, Silobas adı verilen nakliye kamyonlarıyla sevk edilmektedir.

Böylece Termik Santralinde atık olarak oluşan Uçucu Kül yapı sektöründe kullanılarak ekonomiye ve doğaya tekrar geri kazandırılmaktadır.